dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

ur. 7.07.1964, Gubin; studia: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice) – mgr 1987; stopnie i tytuły naukowe: dr – AE Katowice 1995, dr hab. – AE Katowice 2003; dyscyplina naukowa: ekonomia, ekonomika transportu; zatrudnienie w AE/UE: od 1987; stanowiska: asystent/starszy asystent – Instytut Ekonomiki Transportu (Wydział Handlu, Transportu i Usług)/Katedra Transportu (Wydział Ekonomii) 1987–1995, adiunkt – Katedra Transportu (Wydział Ekonomii) 1995–2003, profesor nadzwyczajny – tamże od 2007; funkcje: kierownik – Zakład Transportu Miejskiego i Regionalnego (Katedra Transportu, Wydział Ekonomii) 2002–2008, prodziekan – Wydział Ekonomii 2005–2008, prorektor od 2008-2016, rektor 2016-nadal; publikacje: ogółem – 140, autorskie zwarte – 2, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 21; ważniejsze publikacje: „Konkurencyjność transportu miejskiego”, Katowice, AE, 2002; „Funkcjonowanie transportu”, Katowice, AE, 2004; „Ceny transportu miejskiego w Europie”, Pod red. R. Tomanka. Katowice, AE, 2007; „Wykorzystanie metod statystycznych w badaniu popytu na usługi transportu miejskiego”, Katowice, AE, 2009 [współaut.: G. Dydkowski, W. Gamrot]; „The role of websites in promoting urban public transport”, [współaut.: G. Dydkowski]. W: “Transport Systems Telematics. Conference proceedings. 10 th International Conference October 20–23, 2010, Katowice – Ustroń, Poland. Selected papers”, Ed. by J. Mikulski. Berlin – Heidelberg, Springer Verlag, 2010 (Communications in Computer and Information Science, 104), s. 133–141; liczba wypromowanych magistrów: 60; odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej (1999), Brązowy Krzyż Zasługi (2010); wyróżnienia i nagrody: Wyróżnienie Ministra Infrastruktury w konkursie na najlepszą pracę habilitacyjną (2003);