Zdjęcie Danuta  Kisperska-Moroń

dr hab. Danuta Kisperska-Moroń, prof. UE

prof. UE
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 420
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w sesji poprawkowej

7.09. wtorek, godz. 16.00 - 17.00

14.09 wtorek, godz. 18.00 - 19.00

17.09 piątek, godz. 17.30 - 18.30

Konsultacje będą odbywać się on-line na platformie Meet https://meet.google.com/oxz-vgvb-mqj

 

W dniu 13 września w trybie on-line odbędzie się sprawdzian poprawkowy z wykładu "Logistyka w sferze usług":

- studia stacjonarne - o godz. 12.00

- studia niestacjonarne - o godz. 19.00

Proszę o jak najszybsze potwierdzenie swego udziału w tym sprawdzianie. Tym z Państwa, którzy potwierdzą swoją chęć zaliczania wykładu, na początku przyszłego tygodnia prześlę także do analizy case'y poprawkowe, bowiem w trakcie semestru nie oddaliście żadnej pracy pracy śródsemestralnej z wykładu.