Jest to pierwszy w Polsce specjalistyczny program studiów dotyczący ekspansji na rynki zagraniczne w kanale e-commerce. Jego misją jest uświadomienie i pokonanie barier, które ograniczają, a czasami wręcz uniemożliwiają prowadzenie handlu transgranicznego (cross-border e-commerce). Internet jest siecią globalną, ale tylko w znaczeniu technicznym i nie zlikwidował różnic językowych, kulturowych, prawnych, infrastrukturalnych czy walutowych dla działalności międzynarodowej. Wszystkie te bariery nadal istnieją, a nawet stały się bardziej istotne w elektronicznym zawieraniu transakcji z podmiotami zagranicznymi, gdyż brak bezpośredniego kontaktu istotnie utrudnia zdobycie zaufania i budowanie relacji. Prowadzenie handlu transgranicznego tylko pozornie nie różni się od krajowego e-commerce. W rzeczywistości natomiast wymaga szczególnej wiedzy i kompetencji w zdobywaniu klientów zagranicznych i prowadzenia bezpiecznego pod względem prawnym biznesu.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
160 2 Kolegium Ekonomii 3150 zł