Konferencja PR Forum i Ogólnopolski Zjazd Katedr Zarządzania Publicznego

Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Burmistrzem Tarnowskich Gór i Biblioteką Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Politechniką Lwowską zapraszają na XII PR FORUM 2018 oraz V Zjazd Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego pt.:

KULTURA JAKO OBSZAR ZARZĄDZANIA I KOMUNIKOWANIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Obrady odbywać się będą w dniach 24-25 września 2018 roku:

  • Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach (24.09.2018),
  • Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach (25.09.2018).