Sesje specjalne dla Młodych Naukowców SPEC-PhD


SPEC-PhD 1. Przestrzeń dobrze nastrojona - tendencje prospołeczne w kreowaniu miasta - opiekun: mgr Klaudia Plac

Miasto dążące do harmonii, dobrze nastrojone, według J.F.P. Rose opiera się na pięciu założeniach: spójności, cyrkularności, odporności, wspólnotowości i współczuciu. Towarzyszy im presja społeczeństwa sieciowego związana z zaangażowaniem nowych aktorów, formułowaniem oczekiwań wobec przedstawicieli władz samorządowych, w tym zabieganie o uznanie mieszkańca.
Sesja poświęcona jest wymianie wiedzy na temat procesów zachodzących w miastach w duchu holistycznego podejścia do habitatów miejskich, ekonomii behawioralnej, urbanistyce oddolnej, technologiom w architekturze i urbanistyce, atrybutom dobrej przestrzeni oraz przenikaniu zieleni i architektury, nowym inwestycjom deweloperskim realizowanym w duchu najlepszych praktyk i z troską o mieszkańców, różnorodności i bogactwu życia miejskiego, swoistej modzie na miejskość. W ramach dyskusji poszukiwane będą odpowiedzi na następujące pytania: W jakim stopniu i dlaczego polityka miejska prowadzona z myślą o różnych grupach użytkowników miasta i przy ich udziale jest gwarancją trwałości ich zadowolenia ze zmiany w przyszłości? Generatorem zmiany realnej w zakresie kształtowania mikroklimatu w mieście? W jakim stopniu aktywność mieszkańców to remedium na konflikty społeczne i przestrzenne, lekarstwo na nieład przestrzenny, pomijanie potrzeb grup o szczególnych potrzebach?

 

SPEC-PhD 2. Sektor Gamingu jako element przemysłów kreatywnych - opiekun: mgr Piotr Rykała

Sektor Gamingu wraz z branżą E-Sportu jako dziedziny aktywności gospodarczej mogą stanowić istotny element w kontekście rozwoju gospodarczego w miastach oraz regionach. Rosnąca popularność wydarzeń związanych z rynkiem gier komputerowych może wpłynąć na proces kształtowania ich wizerunku. Jednak czy charakterystyka sektora gamingu pozwala w znacznym stopniu wpłynąć na przestrzeń miast oraz regionów? W jaki sposób rozwija się sektor gier komputerowych w Polsce oraz Europie? Czy istnieją instrumenty wspierające rozwój sektora gier komputerowych w Polsce? Jeśli tak, na ile są efektywne? Jak wygląda oraz czym charakteryzują się nowoczesne inwestycje w branże gamingową? W jaki sposób organizacja wydarzeń E-Sportowych wpływa na rozwój turystyki oraz atrakcyjność miast i regionów?