Dział Rozwoju i Awansu Naukowego

Dział Rozwoju i Awansu Naukowego jest jednostką administracyjną podległą Prorektorowi ds. Nauki i Kadry Akademickiej. Dział odpowiada za koordynację i monitorowanie procesów rozwoju zawodowego kadry badawczo-dydaktycznej oraz zapewnia obsługę organizacyjno-administracyjną Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse oraz Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości.