V Colloquium Przyszłość śląskich miast

MIASTA W PROCESIE PRZEMIAN.
W KIERUNKU NOWEGO STYLU ZARZĄDZANIA MIEJSKIEGO.

Katowice, 17 listopada 2021

 

Organizatorzy

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie
Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice

przy współudziale
Biblioteki Śląskiej w Katowicach
i przy współpracy Miast Aglomeracji Górnośląskiej

 

pod honorowym patronatem

Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Więcka
Prezesa Oddziału PAN w Katowicach

Prof. dr hab. Tomasza Komornickiego
Przewodniczącego KPZK PAN w Warszawie

Kazimierza Karolczaka
Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

 

Cele Colloquium:

 • Debaty nad procesami przemian miast i społeczności lokalnych.
 • Inteligentne i zintegrowane zarządzanie miejskie.

Wątki tematyczne:

 • Władze i społeczności miejskie wobec wyzwań trzeciej dekady XXI wieku.
 • Partycypacyjne współzarządzanie miastem i przestrzeniami miejskimi.
 • Idee i koncepcje miejskich dóbr wspólnych i współdzielenia.
 • Inicjatywy strategiczne i projektowe - miejskie konsensusy.
 • Obszary regeneracyjne i prospektywne w strategiach miejskich.
 • Strategie miejskie a przemiany strukturalne w przestrzeni regionalnej.
 • Przekształcenia funkcji i oddziaływań funkcjonalnych miast.
 • Śląskie miasta w procesie sprawiedliwej transformacji.
 • Dziedzictwo kulturowe w przemianach społeczności lokalnych i miast.
 • Zielona gospodarka i gospodarka obiegu zamkniętego w miastach.

Warunki uczestnictwa:

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 24 października 2021 r.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Serdecznie zapraszamy do korzystania z możliwości udziału w sesji posterowej przewidzianej głównie dla doktorantów/asystentów (format B1 pionowy).

UWAGA!
Formularz przyjmuje odpowiedzi po zalogowaniu się na konto Google (formularz nie zapisuje kont, więc można korzystać
z prywatnych adresów mailowych do rejestracji kilku osób). Osoby, które nie mają dostępu do żadnego konta Google mogą wypełnić formularz w rozszerzeniu MS Word znajdujący się na dole strony, a następnie przesłać go na adres: agnieszka.majorek@edu.uekat.pl

 

Koszt uczestnictwa:

 • 250 zł (materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch)
 • 800 zł (materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch, koszty publikacji)
  Rzeczywisty koszt publikacji może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych artykułów.

Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 24 października 2021 r. na poniżej wskazane konto bankowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

ING Bank Śląski S.A. o/Katowice
nr rachunku: 59 1050 1214 1000 0022 9625 8706
z dopiskiem: "V Colloquium - imię i nazwisko"

Publikacja:

Autorskie teksty po zatwierdzeniu przez Radę Programową i Kierownika Konferencji oraz po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w Studiach KPZK PAN cykl monografii / Wydawnictwie Uczelnianym.

Miejsce obrad:

Biblioteka Śląska w Katowicach
Plac Rady Europy 1
Audytorium Parnassos

Z uwagi na stacjonarną formę konferencji prosimy o dobrowolne przesłanie oświadczenia o pełnym szczepieniu przeciw COVID-19 zgodnie z załączonym wzorem. Oświadczenia te będą pomocne przy ustaleniu liczby osób, które nie będą wliczane do limitów osób obecnych w salach (wymogi ministerialne).

 

UWAGA!
W sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego realizacja konferencji odbędzie się w wersji hybrydowej lub online.
W przypadku konieczności ograniczenia liczby uczestników będzie decydowała kolejność zgłoszeń
(wówczas nastąpi korekta opłaty konferencyjnej dla uczestników biorących udział w wydarzeniu w formie zdalnej).

 

Rada Programowa Konferencji:

dr hab., prof. UŚ Adam Bartoszek (Uniwersytet Śląski)
dr hab. inż. arch., prof. PK Rafał Blazy (Politechnika Krakowska)
dr hab., prof. UAM Paweł Churski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab., prof. UE Adam Drobniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych)
prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. Krystian Heffner (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowiacach)
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński (Politechnika Śląska)
dr hab., prof. UŚ Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Andrzej Klasik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie)
prof. dr hab. Stanisław Korenik (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Florian Kuźnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. dr hab. Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki)
dr hab., prof. UŚ Rafał Muster (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab., prof. UE Małgorzata Pięta-Kanurska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr hab., prof. UŚ Robert Pyka (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Jerzy Runge (Uniwersytet Śląski)
dr hab. inż. Jan Skowronek (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych)
prof. dr hab. Janusz Słodczyk (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Urszula Swadźba (Uniwersytet Śląski)
dr hab., prof. UO Edyta Szafranek (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka (Uniwersytet Śląski)
dr hab., prof. UJ Andrzej Zborowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab., prof. UŚ Elżbieta Zuzańska-Żyśko (Uniwersystet Śląski)

Kierownik Naukowy

prof. dr hab. Andrzej Klasik
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie
Przewodniczący Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice

Moderator Colloquium

dr Krzysztof Wrana
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Sekretarz Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice

Sekretariat Konferencji:

mgr Agnieszka Majorek                                               
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
kontakt: agnieszka.majorek@edu.uekat.pl