Charakterystyka kierunku Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Jeśli chcesz połączyć swoja karierę zawodową z niezwykle ważną misją społeczną, jeśli oprócz zarabiania pieniędzy chcesz zrobić coś ważnego, jeśli jesteś osobą, która nie boi się wyzwań i sprawy innych ludzi nie są ci obojętne, jeśli chcesz pracować w jednostce, która łączy w sobie elementy biznesu ze służbą dla społeczeństwa - to właśnie jest kierunek dla Ciebie.

Ochrona zdrowia to specyficzny sektor gospodarki. Perspektywy jego rozwoju i przewidywane przemiany stwarzają konieczność przygotowania wyspecjalizowanej kadry menedżerskiej, która będzie potrafiła sprostać wymogom tej niezwykle ważnej i jednocześnie wrażliwej branży.

Nasi studenci mają okazję poznać zagadnienia z zakresu finansów i zarządzania dotyczące istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych z uwzględnieniem specyfiki sektora ochrony zdrowia, polityki społecznej oraz zdrowia publicznego. Absolwenci kierunku Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia są:

  • przygotowani do pracy w charakterze specjalisty z zakresu finansów, rachunkowości lub organizacji i zarządzania zasobami w jednostkach ochrony zdrowia,
  • potrafią analizować i oceniać zjawiska gospodarcze i sytuację ekonomiczno-finansową jednostek gospodarczych i innych podmiotów, które świadczą usługi w zakresie ochrony zdrowia,
  • są gotowi do podejmowania decyzji menedżerskich w zakresie rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania podmiotów publicznych.

Na studiach pierwszego stopnia kształcenie na kierunku Finanse i Zarządzanie w Ochronie zdrowia prowadzone jest bez specjalności, na studiach drugiego stopnia proponujemy wybór jednej z trzech ścieżek specjalności:

  • Finanse ochrony zdrowia
  • Zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia

Przygotowanie tego kierunku zostało sfinansowane z projektu ProRoz „Opracowanie i wdrożenie spójnych działań rozwojowych promujących przemiany w celu zapewnienia wyższych standardów edukacyjnych”.