Charakterystyka kierunku Informatyka i Ekonometria

Chcesz dowiedzieć się jak wykorzystywać technologie informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem? Marzysz o byciu wybitnym specjalistą branży IT poszukiwanym na rynku pracy? Chcesz projektować nowoczesne programy komputerowe dla dużych korporacji międzynarodowych i małych firm usługowych? Te marzenia możesz spełnić, wybierając studia na kierunku Informatyka i Ekonometria.

Absolwent tego kierunku oprócz umiejętności informatycznych zdobywa podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, które pozwalają mu także sprawnie poruszać się w sferze biznesu. Pozyskaną wiedzę może również wykorzystać do prowadzenia własnej firmy, a nawet uruchomienia i administrowania portalem internetowym. Poznaje on metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych. Wiedza z zakresu informatyki ekonomicznej zwłaszcza projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach, takich jak przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, placówki ochrony zdrowia, biura konsultingowe, organizacje pozarządowe.

Studia na kierunku Informatyka i Ekonometria prowadzone są w ramach następujących specjalności


Wybór odpowiedniej specjalności pozwala na zgłębienie technologii informatycznych i komunikacji, stosowanie metod ilościowych w podejmowaniu decyzji związanych działalnością przedsiębiorstw, szczególnie marketingu, finansach, ubezpieczeniach.

Na terenie uczelni możliwy jest bezprzewodowy dostęp do sieci komputerowych. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w specjalistycznych laboratoriach komputerowych. Wśród przedmiotów podstawowych i kierunkowych realizowanych na pierwszym stopniu studiów są:

 • ekonomia,

 • prawo,

 • zarządzanie,

 • informatyka ekonomiczna,

 • rachunkowość,

 • finanse,

 • analiza matematyczna,

 • algebra liniowa,

 • statystyka opisowa i ekonomiczna,

 • rachunek prawdopodobieństwa,

 • ekonometria,

 • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa,

 • badania operacyjne,

 • programowanie komputerowe,

 • projektowanie systemów informatycznych,

 • bazy danych.

Wśród przedmiotów podstawowych i kierunkowych realizowanych na drugim stopniu studiów są:

 • sieci komputerowe,

 • inżynieria oprogramowania,

 • systemy informacyjne zarządzania,

 • multimedia i grafika komputerowa,

 • systemy wspomagania decyzji i systemy ekspertowe,

 • zarządzanie projektami informatycznymi,

 • prognozowanie i symulacje,

 • ekonomia matematyczna,

 • analiza statystyczna w badaniach rynku.