Charakterystyka kierunku Informatyka

Chcesz poznać tajniki komputera i możliwości, jakie stwarzają nowe technologie informatyczne w organizacjach? Marzysz o projektowaniu i administrowaniu nowoczesnymi systemami informatycznymi? Te marzenia spełnisz wybierając studia na kierunku Informatyka właśnie w Naszej Uczelni Ekonomicznej.

Jako student kierunku posiądziesz poszukiwane na rynku pracy wiedzę i umiejętności. Dzięki nim będziesz potrafił projektować, programować i wdrażać systemy informatyczne wspomagające zarządzanie organizacją i komunikowanie się osób, grup i organizacji. Dzięki zdobytej podczas studiów wiedzy i umiejętnościom będziesz należał do grona specjalistów poszukiwanych przez menedżerów.

Po ukończeniu studiów, do których Cię zachęcamy, będziesz dobrze rozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych. Nieobce będą dla Ciebie problemy związane z:

 • systemami operacyjnymi,

 • sieciami komputerowymi,

 • bazami i hurtowniami danych ,

 • inżynierią oprogramowania.

Nabędziesz także umiejętności:

 • programowania komputerów,

 • testowania programów,

 • pracy w zespołach programistycznych,

 • modelowania i projektowania systemów informatycznych.

Będziesz rozumiał jak należy je stosować w biznesie. Zdobyta przez Ciebie wiedza oraz umiejętności praktyczne umożliwią w pracy zawodowej aktywny udział w realizacji interesujących projektów informatycznych.

Kończąc studia w uczelni ekonomicznej będziesz także posiadał niezbędną informatykowi wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania. Dzięki tym kompetencjom staniesz się specjalistą rozumiejącym zarówno język informatyków, jak i ekonomistów (menedżerów).

Jako absolwent kierunku będziesz dobrze przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub konserwacją systemów informatycznych. Możesz również podjąć pracę jako lider informatyki w organizacjach gospodarczych, w jednostkach samorządowych i urzędach publicznych, a także instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia. To poszukiwane profesje w kraju i za granicą.

Studia na kierunku Informatyka prowadzone są w ramach trzech specjalności:

Na terenie Uczelni możliwy jest bezprzewodowy dostęp do sieci komputerowych. Studenci mają możliwość bezpłatnego korzystania z oprogramowania w ramach licencji e-Academy MSDN. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w specjalistycznych laboratoriach komputerowych i są prowadzone przez wysoko kwalifikowaną kadrę.

Wśród przedmiotów podstawowych i kierunkowych realizowanych na pierwszym stopniu studiów są:

 • bazy danych,

 • sieci komputerowe,

 • architektura systemów komputerowych,

 • inżynieria oprogramowania,

 • grafika komputerowa,

 • sztuczna inteligencja,

 • hurtownie danych,

 •  projektowanie systemów informatycznych,

 • analiza i projektowanie portali korporacyjnych.

Może jeszcze brzmią obco i tajemniczo? Wkrótce możesz objaśniać ich sens innym.