Charakterystyka kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Podczas studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna dowiesz się:

 • Czym jest dziennikarstwo, zwłaszcza ekonomiczne i internetowe
 • Jakie są sekrety komunikacji społecznej i biznesowej
 • Jak poprawnie budować komunikację firmy z otoczeniem
 • Jak budować wizerunek firmy w Internecie
 • Co to takiego nowe media i jak je wykorzystuje się we współczesnej komunikacji
 • Co to takiego bilans, zysk, kampania marketingowa, raport finansowy i inne pojęcia z ekonomii, zarządzania, finansów marketingu i public relations

Podczas studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna nauczysz się:

 • Rozumieć świat biznesu
 • Redagować teksty – zarówno te w formie tradycyjnej jak i elektronicznej
 • Redagować newslettery oraz reklamy w postaci SMS oraz MMS
 • Redagować strony i portale internetowe
 • Posługiwać się narzędziami informatycznymi niezbędnymi w pracy redaktorów i specjalistów PR
 • Wykorzystywać portale społecznościowe i inne nowoczesne narzędzia informatyczne do komunikowania się w biznesie
 • Tworzyć prezentacje multimedialne udostępniane np. na YouTube oraz w portalach korporacyjnych

Różnorodność oferty edukacyjnej na wszystkich trzech specjalnościach gwarantuje naszym absolwentom przygotowanie do pracy w szerokim obszarze mediów.

Po ukończeniu studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna będziesz mógł pracować na stanowisku:

 • Redaktora gazety firmowej
 • Redaktora i moderatora portalu społecznościowego
 • Redaktora portalu internetowego
 • Specjalisty ds. marketingu i promocji
 • Specjalisty ds. public relations
 • Specjalisty ds. komunikacji biznesowej (marketingowej)
 • Rzecznika prasowego

Absolwent będzie przygotowany zarówno do pracy w mediach, do współpracy z portalami internetowymi , a także do zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną. Zostanie wyposażony także w podstawy wiedzy ekonomicznej.

Co wyróżnia kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna prowadzony na Wydziale Informatyki i Komunikacji?

 • Innowacyjne połączenie nauk humanistycznych, ekonomii i technologii informatycznych
 • Nacisk na doświadczenie praktyczne
 • Praktyki w radiu, telewizji, redakcjach portali internetowych i korporacyjnych a także firmach (w działach PR)
 • Trzy interesujące specjalności:
 1. Nowe media i komunikacja elektroniczna w organizacjach
 2. Public Relations i dziennikarstwo ekonomiczne
 3. Kultura i komunikacja międzykulturowa

Absolwenci wyróżniać się będą wysoką sprawnością językową, praktyką w posługiwaniu się różnymi narzędziami komunikacji elektronicznej oraz niezbędnymi umiejętnościami pozwalającymi na funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym.