Charakterystyka kierunku Analityka Gospodarcza

Kierunek z oceną wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Kierunek Analityka gospodarcza jest unikatowym kierunkiem uruchomionym po raz pierwszy w roku akademickim 2011/2012 r. Stanowi doskonałe połączenie metod ilościowych z ekonomią. Podczas studiów student poznaje specjalistyczne programy komputerowe, a większość realizowanych zajęć odbywa się w formie ćwiczeń w wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie laboratoriach komputerowych.

Studia na kierunku Analityka gospodarcza są objęte patronatem biznesowym Narodowego Banku Polskiego O/Katowice, TNS OBOP, Deloitte oraz Węglokoksu S.A. dzięki czemu studenci mają szansę uczestniczenia w praktykach oraz stażach w patronackich instytucjach i innych firmach o podobnym profilu działalności.

Na studiach na kierunku Analityka gospodarcza studenci uzyskują umiejętność diagnozowania sytuacji społeczno-ekonomicznej dla różnych podmiotów, dokonywania interpretacji wyników różnorodnych analiz ekonomicznych, a także podejmowania ważnych decyzji gospodarczych i przewidywania ich skutków dzięki odpowiednim prognozom ekonomicznym.

Po ukończeniu studiów I stopnia jest możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich na kierunku Analityka gospodarcza lub na innych kierunkach ekonomicznych.

Absolwent kierunku Analityka gospodarcza będzie doskonale przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych (w tym doradczych, banków i innych instytucji finansowych), a także jednostkach samorządowych oraz urzędach państwowych.

Przyszłe zawody po ukończeniu studiów to m. in.: dyrektor finansowy w przedsiębiorstwie, menedżer wykorzystujący komputerową analizę danych, projektant i koordynator badań ankietowych, analityk giełdowy, specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, pracownik agencji badań rynkowych i opinii publicznej, analityk w korporacjach krajowych lub międzynarodowych oraz samodzielny doradca i konsultant.


PRZEDMIOTY

Do przedmiotów realizowanych na pierwszym stopniu należą m. in.: mikro- i makroekonomia, socjologia, zarządzanie, finanse, rachunkowość, statystyka, ekonometria i demografia, analiza rynków finansowych, metody oceny ryzyka.

Do przedmiotów realizowanych na drugim stopniu należą m. in.: ekonomia rynków finansowych. gry symulacyjne, metody graficznej prezentacji i analizy danych, metody klasyfikacji w badaniach rynku, metody fundamentalne i techniczne w inwestowaniu, modelowanie i wycena instrumentów finansowych oraz badania sondażowe.