Charakterystyka kierunku Gospodarka Turystyczna

Kierunek z oceną wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Interesujesz się turystyką? Wiążesz swoją przyszłość z działalnością w branży turystycznej? Chcesz prowadzić własne biuro podróży lub pracować w organizacjach i instytucjach odpowiedzialnych za rozwój turystyki na danym obszarze?

Jeżeli tak to oznacza, że warto podjąć studia na unikatowym w Polsce kierunku Gospodarka turystyczna. Po ich ukończeniu możesz podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniania turystyki. Możesz również założyć własną firmę w tej branży.

Zyskujesz wiedzę z zakresu ekonomiki i finansów turystyki, geografii turystycznej, prawa, zarządzania i marketingu w turystyce. Dobierając zgodnie z własnymi zainteresowaniami przedmioty z zakresu gastronomii, hotelarstwa, systemów transportowych, obsługi ruchu turystycznego kształtujesz indywidualną ścieżkę nauczania.

Nasze atuty....

 • Gospodarka turystyczna to nowy i unikatowy w Polsce kierunek studiów
 • Program studiów dostosowany jest do potrzeb rynku pracy w szeroko pojętej branży turystycznej
 • Zdobywasz wiedzę pozwalającą na poruszanie się w branży turystycznej, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej
 • Otrzymujesz szansę uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych dydaktyków, z udziałem praktyków
 • Zapewniamy dostęp do fachowej literatury i księgozbioru zawierającego najnowsze pozycje wydawnicze z zakresu turystyki
 • Interaktywna forma zajęć dydaktycznych w salach audiowizualnych i komputerowych pozwala na lepsze przyswojenie istotnych zagadnień
 • Na pierwszym roku studiów drugiego stopnia zajęcia terenowe  jako integralna część programu studiów
 • Liczne Koła Naukowe, organizacje studenckie – kulturalne, sportowe, społeczne umożliwią rozwinięcie indywidualnych zainteresowań
 • Masz szansę planowania własnej ścieżki kształcenia poprzez swobodny wybór przedmiotów do wyboru i tematyki pracy dyplomowej, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami
 • Szerokie możliwości wyjazdów na studia zagraniczne w atrakcyjnych turystycznie krajach (1 i 2 semestralne)

Po studiach możesz...

 • Założyć własną firmę w branży turystycznej (biuro podróży, hotel, pensjonat, lokal gastronomiczny)
 • Pracować jako specjalista, doradca, analityk lub menedżer w firmach turystycznych krajowych i zagranicznych
 • Znaleźć zatrudnienie w jednostkach zajmujących się promocją, informacją i obsługą turystyczną miast i regionów
 • Pracować na rzecz organizacji społecznych, stowarzyszeń, instytucji związanych z szeroko pojmowaną branżą turystyczną
 • Kontynuować kształcenie na dwuletnich studiach magisterskich na Kierunku Gospodarka turystyczna lub innym dowolnym kierunku studiów, także na kierunku Zarządzanie ze specjalnością magisterską: Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej lub na innej specjalności.