Charakterystyka kierunku Logistyka

Chciałbyś projektować i zarządzać operacjami logistycznymi w kraju i całej Europie? Lubisz wyzwania i chcesz planować skuteczne strategie logistyczne dla małych i dużych firm produkcyjnych, handlowych i usługowych?

Wybierając studia na kierunku Logistyka poznasz zasady zarządzania działalnością logistyczną, które umożliwią Ci realizację tych marzeń. Nauczysz się sterować przepływem informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, logistyczną obsługą klienta, a także organizować operacyjną działalność oraz usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania. Będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką (np. w firmach spedycyjnych, przewozowych) oraz instytucjach administracji, w których wymagana jest wiedza logistyczna.

Kształcenie na kierunku Logistyka odbywa się na dwóch poziomach studiów:

Na studiach I stopnia bez specjalności w ramach modułów do wyboru : Obsługa logistyczna; Zaopatrzenie.  Moduły do wyboru mają na celu przygotowanie przyszłych specjalistów oraz kierowników średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach uwzględniając wymagania współczesnego rynku pracy w sferze logistyki.
 
Na studiach II stopnia w ramach specjalności: Analiza i projektowanie systemów logistycznych; Zarządzanie krajowymi i międzynarodowymi  łańcuchami dostaw.
Specjalności przewidziane na studiach drugiego stopnia zostały zaplanowane w taki sposób, aby przekazać wiedzę niezbędną do wykreowania skutecznego menedżera logistyki i menedżera łańcucha dostaw XXI wieku, potrafiącego sprawnie zarządzać procesami logistycznymi zarówno w obrębie firmy, jak i w warunkach międzyorganizacyjnych, a przede wszystkim w skali globalnej.

 

Kierunek Logistyka prowadzony na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania, na podstawie Uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uzyskał ocenę pozytywną.