Charakterystyka kierunku Zarządzanie

Kierunek z oceną wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie Absolwent będzie przygotowany do pracy zarówno w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Dzięki wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu skutecznie będzie umiał rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Metody kształcenia dostosowane są do twórczego rozwijania wiedzy oraz zaspokajania zapotrzebowania na kadry kierownicze i specjalistyczne w nowoczesnych organizacjach.

Po ukończeniu kierunku Zarządzanie Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerskich, gdzie z powodzeniem będzie mógł wdrażać i realizować oryginalne i ciekawe pomysły strategiczne. Zdobyte umiejętności i wiedza w zakresie języków obcych pozwolą także na pracę w organizacjach międzynarodowych, w różnych instytucjach Unii Europejskiej, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem na szczeblu międzynarodowym.

Przedmioty

Wśród przedmiotów kierunkowych realizowanych na pierwszym stopniu studiów znajdują się: podstawy zarządzania, nauka o organizacji, mikroekonomia, finanse, prawo, matematyka, statystyka opisowa, zachowania organizacyjne, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, informatyka w zarządzaniu, marketing, badania marketingowe, rachunkowość finansowa, zarządzanie finansami i kapitałem przedsiębiorstw.

Wśród przedmiotów kierunkowych realizowanych na drugim stopniu studiów są: koncepcje zarządzania, makroekonomia, prawo cywilne, etyka w zarządzaniu, statystyka matematyczna, zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesami, marketing międzynarodowy, przedsiębiorczość, negocjacje i badania operacyjne.

Dlaczego warto wybrać kierunek Zarządzanie?

Kierunek Zarządzanie oferuje szeroką gamę specjalności, które pozwolą wybrać Ci tę drogę kształcenia, która najlepiej odpowiada Twoim zainteresowaniom. Studia na kierunku Zarządzanie są przeznaczone dla osób chcących realizować ciekawe pomysły w przedsiębiorstwach i organizacjach na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym.

W ofercie studiów na tym kierunku znajduje się wiele specjalności z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich oraz marketingu. Zachęcamy do wyboru jednej z nich, która najlepiej odpowiada twoim zainteresowaniom i predyspozycjom.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej przyznało kierunkowi Zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania ocenę wyróżniającą.