Przejdź do menu Przejdź do treści

Skład Zespołu ds. Wsparcia "Solidarni z Ukrainą"

Do koordynowania działań pomocowych z ramienia Uniwersytetu powołany został interdyscyplinarny Zespół ds. Wsparcia "Solidarni z Ukrainą".

W skład Zespołu wchodzą:

 • prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, Rektor - przewodnicząca;
 • dr hab. Robert Wolny, prof. UE, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem - wiceprzewodniczący;
 • mgr Joanna Radziwołek, Kwestor
 • mgr Małgorzata Majeranowska, Zastępca Kanclerza
 • dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska;
 • dr hab. Joanna Błach, prof. UE;
 • dr hab. Monika Foltyn-Zarychta, prof. UE;
 • dr hab. Izabela Sztangret, prof. UE;
 • dr Maria Gorczyńska, prof. UE;
 • dr Jolanta Bernais;
 • dr Anna Kuzior - Prodziekan;
 • dr Anna Losa-Jonczyk;
 • dr Jolanta Łącka-Badura;
 • dr Krystyna Mitręga-Niestrój - Prodziekan;
 • dr Agnieszka Put;
 • dr Sylwia Słupik;
 • mgr Karolina Borys
 • mgr Marta Hulbój-Niziałek
 • mgr Marek Kiczka
 • mgr Mateusz Kozik
 • mgr Edyta Lachowicz-Santos
 • mgr Anna Maniura
 • mgr Martyna Paliga;
 • mgr Anna Piotrowicz;
 • mgr Anna Raszka
 • mgr Wojciech Tatoj;
 • 2 przedstawicieli doktorantów: Angelika Kantor, Paulina Badura;
 • 2 przedstawicieli studentów: Justyna Gołąbek, Bianka Mazurkiewicz.

Do zadań Zespołu należy:

 • przygotowywanie propozycji działań wspierających poszkodowanych w konflikcie, ze szczególnym uwzględnieniem członków społeczności akademickiej,
 • inicjowanie, monitorowanie i ewaluacja działań Uniwersytetu w tym zakresie
 • współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi Uniwersytetu w obszarze działań pomocowych
 • działalność informacyjna dotycząca wsparcia dla ofiar.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca