Konferencje naukowe 2017-2018

Tytuł konferencjiTermin/miejsceKomitet OrganizacyjnyOrganizator/kontakt
Kluczowe koncepty kształtujące współczesne miasto22 lutego 2017, Katowice Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Andrzej Klasik
Prof. dr hab. Florian Kuźnik

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

Tel.: 32 257 74 13

E-mail: rafal.muster@us.edu.pl monika.janiszek@edu.uekat.pl

Współorganizatorzy konferencji:
Międzynarodowe Centrum Postępu Społecznego Uniwersytetu Śląskiego, Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie przy współudziale Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Modelowanie Preferencji a Ryzyko’17


International Workshop on Multiple Criteria Decision Making'17


2-4 kwietnia 2017, Ustroń

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz
Komitet Organizacyjny

mgr inż. Dariusz Banaś,
mgr Marek Czekajski,
dr Agata Gluzicka,
mgr Beata Humańska,
dr Sławomir Jarek,
dr inż. Krzysztof Targiel

Katedra Badań Operacyjnych

Tel.: 32 257 74 71

E-mail: katedra.bo@ue.katowice.pl,

mpar@ue.katowice.pl

 

Współorganizatorzy konferencji:
Polskie Towarzystwo Matematyczne oddział Górnośląski, Polska Sekcja INFORMS, Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych

Media w rodzinie w perspektywie
społeczno-pastoralnej
11 maja 2017, Katowice
aula Pawłowskiego, UE Katowice

ks. dr hab.Grzegorz Polok, Prof. UE

Katedra Zarzadzania Publicznego i Nauk Społecznych UE, Wydział Teologiczny UŚ, Wyższa Szkoła "Humanitas" Sosnowiec

E-mail: grzegorz.polok@ue.katowice.pl

Współczesne problemy ekonomiczne22 maja 2017, Katowice

Przewodnicząca Komitetu  Organizacyjnego

Prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta

Katedra Ekonomii

Tel. 32 257 72 50, 32 257 72 65

E-mail: probekon@ue.katowice.pl

Współorganizatorzy konferencji:

Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Wydziału Nauk Ekonomicznych UE we Wrocławiu
Survey Sampling in Economic and Social Research (Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych)5-6 czerwca 2017 Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Janusz L. Wywiał
Katedra Statystyki Ekonometrii i Matematyki
Tel.: 32 257 74 52
E-mail: metoda@ue.katowice.pl
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Zarządzanie - Rachunkowość - Nowe Technologie" pt. Globalizacja i czynniki rozwoju5-6 czerwca 2017, Szczyrk

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr Jolanta Wartini-Twardowska

Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej

Tel. 32 257 70 83
E-mai: katedra.iirm@ue.katowice.pl

Współorganizator konferencji:

Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Statistics for Innovation: Data Visualization and Risk Analysis (SIDVRA) 7 czerwca 2017, Katowice

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Dominik Krężołek

Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej

Tel.: 32 257 74 71

E-mail: dominik.krezolek@ue.katowice.pl
Projety Regionalne i Lokalne - zarządzanie ryzykiem projektu12-13 czerwca 2017, RadzionkówPrzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Henryk Brandenburg
Komitet Organizacyjny
dr Marek Magdoń,
dr Andrzej Majorczyk,
dr inż Przemysław Sekuła,
dr Gabriel Tobor,
mgr Katarzyna Ficek-Wojciuch,
mgr Monika Janiszek,
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Zakład Zarządzania Projektami Lokalnymi i Regionalnymi

Tel.: 32 257 74 13
E-mail: zaklad.projektow@ue.katowice.pl

Współorganizator konferencji:
Urząd Miasta Radzionków
Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej19 czerwca 2017, CNTI KatowiceKomitet Organizacyjny:
Biuro Badań i Projektów Naukowych
Organizator konferencji:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Tel.: 32-730-68-83 lub 32-730-68-87
Współorganizator Konferencji:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
VIII Wydziałowa Konferencja Naukowa Ekonomia 2017 pt.: "Nowe koncepcje i kierunki badań w ekonomii i zarządzaniu" 20 czerwca 2017, Katowice Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Prof. UE dr hab. Izabela Ostoj

Komitet Organizacyjny
dr Grzegorz Głód,
dr Magdalena Kozłowska,
dr Monika Kućmierczyk,
dr Magdalena Tusińska,
dr Kamila Bartuś
Wydział Ekonomii

Tel.: 32 257 75 59
E-mail: konferencja.ekonomia@ue.katowice.pl Wydział
Analiza internacjonalnych relacji. Metody i modele w rozwoju regionów 21-22 czerwca 2017, Katowice

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. UE dr hab. Elżbieta Sojka

Komitet organizacyjny
Prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik,
dr Anna Sączewska-Piotrowska,
dr Jan Acedański

Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii

Tel.: +48 32 257 75 65
E-mail: air2017@ue.katowice.pl

Współorganizator konferencji:

Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa27-28 czerwca 2017, Katowice

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. UE dr hab. Aleksander Witosz

Katedra Prawa i Ubezpieczeń

Tel.: 32 257 75 05

E-mail: katedra.prawa@ue.katowice.pl
2017 MAG Scholar® Global Business, Marketing and Tourism Conference 3-5 lipca 2017, Katowice, UE Katowice, budynek CNTI Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE

Skład komitetu organizacyjnego:
dr Aleksandra Burgiel, dr Urszula Grzega, dr Agata Malysa-Kaleta, dr Izabela Sowa, dr Izabela Sztangret, dr Jolanta Zralek, mgr Marta Grybs-Kabocik

Katedra Badań Konsumpcji
E-mail: magscholar2017@uekat.pl 

Współorganizator konferencji:

MAG Scholar

Strona konferencji: 
http://www.magscholar2017.ue.katowice.pl/
http://magscholar.com/wordpress/?page_id=27
  
Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta. Rezyliencja i hybrydyzacja

4 września 2017,

Willa Goldsteinów, pl. Wolności 12a Katowice  

Przewodniczący Komitetu organizacyjnego

dr hab. Adam Drobniak, prof. UE

 

Komitet organizacyjny

mgr Mateusz Skowroński

mgr Agnieszka Jania

mgr Klaudia Plac

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

Tel.: (+48) 32 25 77 413

E-mail:

a_jania@wp.pl
klaudiaplac@gmail.com

Współorganizatorzy konferencji:
Miasto Katowice, Wydział Obsługi Inwestorów

 Pod patronatem:

Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk,

Regional Studies Association

oraz

Prezydenta Miasta Katowice dr. Marcina Krupy

Konsument-Gospodarstwo domowe-Rynek im. Prof. Zofii Kędzior18-20 września 2017, KatowicePrzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. UE dr hab. Grzegorz Maciejewski
Katedra Rynku i Konsumpcji

Tel.: 32 257 73 40
E-mail: katedra.rik@ue.katowice.pl
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej-kategoria wolności21-23 września 2017, Beskid Śląski

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta

Zakład Historii Myśli Ekonomicznej

Tel.: 32 257 75 50, 32 257 72 65

E-mail: konferencja.hme@ue.katowice.pl
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznymWrzesień 2017Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

Komitet Organizacyjny
dr Bogna Zacny,
mgr Karolina Szymaniec-Mlicka,
dr Barbara Filipczyk,
dr Grzegorz Filipczyk,
dr Tomasz Staś,
mgr Agnieszka Barszczewska,
mgr Katarzyna Jasińska
Katedra Inżynierii Wiedzy
Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

Tel.: 32 257 72 95
E-mail: kiw_konferencja@ue.katowice.pl
Współczesne koncepcje zarządzania marketingowego - Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR) – perspektywa marketingu
12-13 października 2017, Katowice

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. UE dr hab. Marek Drzazga

Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki (Wydział Zarządzania)

tel. 32 257 75 61
e-mail:

csrkatowice@uekat.pl, marek.drzazga@ue.katowice.pl

www.ue.katowice.pl/csrkatowice

Współorganizator konferencji:

Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych (Wydział Informatyki i Komunikacji)
4th International Conference on Urban and Regional Economics12-13 października 2017, Katowice Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Krystian Heffner
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
tel. 32 257 74 13
e-mail: katedra.gp@ue.katowice.pl
Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej 18 października 2017, Katowice

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Tadeusz Sporek

Komitet Organizacyjny

dr hab. Iwona Pawlas,
dr Małgorzata Fronczek,
dr Anna Czech,

dr Rafał Świtała

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

E-mail: msekonferencja@ue.katowice.pl
Tel: 32 257 78 43

Nauki o zarządzaniu: Dokonania, Trendy, Wyzwania19 października 2017

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
mgr Aneta Szmyt

Komitet Organizacyjny

dr Bartłomiej Gabryś,
dr Sebastian Twaróg,
dr Agnieszka Dziubińska,
dr Katarzyna Warzecha

Wydział Zarządzania
Tel. 32 257 72 00
E-mail: aneta.szmyt@ue.katowice.pl
Wyzwania rachunkowości i finansów w procesach biznesowych26 października 2017, Katowice

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr inż. Aleksandra Sulik-Górecka

Komitet Organizacyjny

dr Aleksandra Szewieczek,
dr Dorota Adamek-Hyska,
dr Aneta Wszelaki,
dr Katarzyna Tkocz-Wolny,
mgr Ewelina Papaj,

mgr Łukasz Bielecki

Katedra Rachunkowości

Tel.: 32 257 72 76

E-mail: mkr@uekat.p
Nowoczesność Przemysłu i UsługPaździernik 2017Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Prof. Pol. Śl. Radosław Wolniak

TNOiK Katowice,

E-mail: tnoik.katowice@op.pl, ewafp@op.pl
Tel.: 32 258 43 13

Współorganizatorzy konferencji:
UE Katowice, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

I Seminarium dla Młodych Naukowców 2017Listopad 2017, Katowice

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. UE dr hab. Robert Wolny

Komitet Organizacyjny

dr Rafał Żelazny,
dr Tomasz Ingram,
dr Magdalena Jaciow

Wydział Ekonomii

tel: 32 257 75 59
E-mail: konferencja.ekonomia@ue.katowice.pl

Innowacje w finansach i ubezpieczeniach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe METODY 20178-10 listopada 2017, Wisła

Komitet Organizacyjny

dr inż. Anna Sroczyńska-Baron,
dr inż. Anna Pyka,
dr Witold Gradoń

Katedra Matematyki Stosowanej

E-mail: katedra.ms@ue.katowice.pl e-mail: katedra.ms@ue.katowice.pl
Tel.: 32 257 78 43,

współorganizator konferencji:

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych E-mail:konferencja.birf@ue.katowice.pl

IT Security Management - Zarządzanie Bezpieczeństwem IT - Nauka i Biznes14 listopada 2017r.; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Aula CNTIPrzewodnicząca komitetu organizacyjnego Prof. UE dr hab. Małgorzata Pańkowska

Organizator - Katedra Informatyki WIiK,
Współorganizator konferencji ISACA Chapter Katowice Kontakt - Katedra Informatyki
Tel.: 32 257 72 77
E-mail: zi@ue.katowice.pl 

XX Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego16-17 listopada 2017, UstrońPrzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Andrzej Klasik,
Prof. dr hab. Florian Kuźnik
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

Tel.: 32 257 74 13
E-mail: monika.janiszek@ue.katowice.pl

Współorganizatorzy konferencji:
KPZK PAN Warszawa PAN o/Katowice
Przedsiębiorstwo XXI wieku. Doświadczenia i perspektywy zarządzania5 grudnia 2017, Katowice

Komitet Organizacyjny
Prof.UE dr hab. Paweł Kosiń,
Prof. UE dr hab. Adam Samborski,
dr Krystyna Serafin,
dr Anna Kwiecień,
dr Katarzyna Żak,
dr Ewa Czyż-Gwiazda,
dr Marcin Komańda,
mgr Michalina Batóg

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Tel.: 32 257 73 02
E-mail: michalina.batog@ue.katowice.pl
Challenges in Social Sciences and Business17-19 marca 2018, Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Maciej Mitręga, Prof. UE

Organizator- Koosha Company
Współorganizator konferencji:
Katedra Zarządzania Relacjami Organizacji
kontakt: Olgierd Witczak
E-mail: olgierd.witczak@ue.katowice.pl

International cooperation and project in science- challenges and dilemmas17-19 maja 2018, KatowicePrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr Mirosława Malinowska
Katedra Rynku i Konsumpcji
Tel.: 32 257 73 36
E-mail: beata.kolny@ue.katowice.pl
Dyskusje wokół kapitału6 czerwca 2018, KatowiceKomitet Organizacyjny:
Ilona Sznober
Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń,
Samodzielny Zakład Teorii i Metodologii Ekonomii
Tel: 32 257 75 10
E-mail: ilona.sznober@ue.katowice.pl
Expropriation Revisited: reconciling the public interest, just compensation and the protection of property 27-29 września 2018, Katowice Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Jan Konowalczuk
dr hab. Magdalena Habdas
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Tel.: 32 257 77 510
E-mail: katedra.iin@ue.katowice.pl
Współorganizatorzy konferencji:
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Groningen Centre for Law and Governance, University of Cape Town, University of Johannesburg

8th European Risk Conference wrzesień 2018, Katowice Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Monika Wieczorek-Kosmala

Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych
Tel.: 32 257 74 00
E-mail: katedra.fpiug@ue.katowic.pl

Współorganizator konferencji:
European Research Network

Sustainable Finance and Investment październik 2018, Katowice Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Monika Foltyn-Zarychta
Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń
Tel.: 32 257 75 10
E-mail: katedra.iin@ue.katowice.pl