Przejdź do menu Przejdź do treści

Biogramy pracowników katedry

Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Zakładu Pracy Socjalnej w WSP TWP Warszawa, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z polityką społeczną, zarządzaniem w sektorze publicznym a głównie w segmencie organizacji realizujących usługi publiczne i społeczne w zakresie zdrowia i pomocy społecznej.

Kierownik i wykonawca wielu projektów badawczych finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unii Europejskiej. Autorka licznych publikacji  dotyczących wskazanej tematyki. Zajmuje się szkoleniem kadry zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia i administracji publicznej.

Jest ekspertem w Narodowym Programie Foresight "Polska 2000", Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w GOP, pracuje dla wielu podmiotów publicznych miedzy innymi: Ministerstwa nauki i Szkolnictw Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach i innych

Dr hab. Piotr Tworek

Nauczyciel akademicki w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W badaniach naukowych szczególnie zainteresowana problematyką zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym. Jest autorem około 100 publikacji naukowych. Członek polskich i zagranicznych stowarzyszeń; członek komitetów redakcyjnych czasopism oraz komitetów naukowych konferencji. W obszarze praktyki prowadzona działalność ekspercka (w Polsce i za granicą). 

Dr Hanna Kelm

Doktor ekonomii, od 2018 r. adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 2018 r. pełnię funkcję Menadżera Kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne. W latach 2013-2018 asystent w Katedrze Studiów Europejskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Moje zainteresowania badawcze obejmują polityki publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem polityki społecznej, senioralnej i rodzinnej. Interesuje mnie funkcjonowanie państw dobrobytu (welfare states) oraz konkretne rozwiązania, stosowne w państwach wysokorozwiniętych, wpływające na poprawę jakości życia społeczeństwa. W swoich badaniach wykorzystuję głównie metody ilościowe. Przed podjęciem pracy na UEK pracowałam w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Jerzego Ziętka w Katowicach (asystent na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym, Katedra Europeistyki, lata 2004-2013) oraz współpracowałam z Uniwersytetem w Hadze (Holandia, 2006-2008). Ukończyłam studia licencjackie na University of the West of Scotland w Wielkiej Brytanii oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Studiowałam również na Université Pierre Mendes France (UPMF) w Grenoble oraz na Linköping University w Szwecji, gdzie odbyłam część studiów doktoranckich. W 2017 r. roku otrzymałam tytuł doktora nauk ekonomicznych. Moja praca doktorska p.t. "Efektywność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce" otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną w 2018 r., wygrała ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę doktorską na temat znaczenia rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych wymiarach „Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość”, organizowany przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz otrzymała wyróżnienie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej. Jestem autorką publikacji krajowych i zagranicznych (aktualne publikacje i projekty na moich profilach na Academia.edu oraz Google Scholar). Biegle władam językiem angielskim oraz francuskim.

Dr Paweł Kocoń

Socjolog, i psycholog specjalista public relations i zarządzania zasobami ludzkimi  wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Doradca, konsultant, trener w zakresie komunikowania, public relations, rozwoju osobistego. Trenował m.in. pracowników PKP Intercity, doradzał Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

Laureat nagród rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autor kilkudziesięciu artykułów i książki "Wizerunek organizacji żydowskich w Polsce".

 

Dr Karolina Szymaniec

Od 2009 roku związana z Katedrą Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii i praktyki zarządzania publicznego, zarządzania strategicznego, zarządzania w ochronie zdrowia oraz teorii interesariuszy. 

Prowadzi ćwiczenia z przedmiotów: zarządzanie publiczne, innowacyjne metody zarządzania, przywództwo w ochronie zdrowia, społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3