Oprogramowanie dydaktyczne

UWAGA! Aby móc korzystać z oprogramowania należy posiadać konto pocztowe na serwerze Uczelni lub w usłudze Google Apps dla edukacji (domena edu.uekat.pl).

Informujemy, że w związku z podpisanymi umowami z firmą Microsoft, nauczyciele akademiccy oraz studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mają możliwość uzyskania dostępu do usługi Office 365 w wersji on-line. Dostęp można uzyskać poprzez rejestrację na stronie https://products.office.com/pl-pl/student/office-in-education z wykorzystaniem uczelnianego adresu e-mail, odpowiednio: studenci w domenie @edu.uekat.pl, nauczyciele akademiccy w domenie @ue.katowice.pl.


Aby móc wypożyczyć oprogramowanie należy włączyć dostęp do oprogramowania logując się poprzez mailowe konto uczelniane oraz posiadać własny nośnik pamięci:

  • w przypadku SAS - dysk zewnętrzny o pojemności co najmniej 50 GB wolnego miejsca,
  • w przypadku SPSS - pendrive o pojemności co najmniej 5 GB wolnego miejsca
  • w przypadku Statistica - pendrive o pojemności co najmniej 5 GB wolnego miejsca

 

UWAGA! Nośniki najlepiej przynosić puste, sformatowane w standardzie NTFS. Centrum Informatyczne nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych pozostawionych na dostarczanych nośnikach.

 

Godziny obsługi: 

  • Przyjmowanie kart rejestracyjnych,
  • Wydawanie kluczy licencyjnych,  
  • Wydawanie nośników z oprogramowaniem 

Pokój 4/15 CNTI w godzinach:

Studenci:

  • Wtorek 9:30 - 13:30 - wyłącznie w przerwach między zajęciami
  • Czwartek 09:30 – 13:30 - wyłącznie w przerwach między zajęciami
  • Sobota 9:30 - 14:30 - wyłącznie w przerwach między zajęciami 

Pracownicy uczelni:

  • 8:00 - 15:00

 Powyższe godziny nie obowiązują podczas wakacji letnich.