Informacje o sieci bezprzewodowej WLAN_AE

Wyłączenie WLAN_AE 

Z dniem 01.03.2017 nastąpi wyłączenie sieci bezprzewodowej o nazwie WLAN_AE. Dostęp bezprzewodowy do Internetu będzie możliwy TYLKO poprzez sieć eduroam. W związku z tym należy dodać sieć eduroam do sieci bezprzewodowych w swoim urządzeniu. Opis konfiguracji oraz informacje o eduroam znajdują się na stronie eduroam.ue.katowice.pl


EDUROAM

Pobierz certyfikat dla sieci EDUROAM DigiCert Assured ID Root CA.

Punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu

Dostęp bezprzewodowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

 

  1. Budynki: A, B, D, E, F, L, N, P, CNTI
  2. Budynek Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego
  3. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

 

 

Dostęp do sieci bezprzewodowej WLAN_AE

Dostęp do sieci bezprzewodowej WLAN_AE jest realizowany w oparciu o uwierzytelnianie na podstawie konta e-mail w GoogleApps.

 

Instrukcja zakładania konta dostępu do sieci bezprzewodowej.

 

Formularz zakładania konta dostępu do sieci bezprzewodowej.

 

W wypadku problemów należy skontaktować się z administratorami sieci w CNTI p. 4/15.