Charakterystyka kierunku Finanse i Rachunkowość

(profil praktyczny w Rybniku)

Kierunek Finanse i Rachunkowość jest nowością przygotowaną specjalnie dla studentów nowo utworzonego Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku. Wyróżnia go przede wszystkim praktyczny profil kształcenia. Kierunek gwarantuje przygotowanie absolwenta do konkurowania na wymagającym rynku pracy, uwzględniającym w sposób szczególny specyfikę regionu z dużym udziałem małych i średnich przedsiębiorstw. Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym, realizowane są przy udziale praktyków gospodarczych regionu. Studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 3 miesięcy, częściowo w trakcie ostatniego semestru studiów. W programie kształcenia dominują zajęcia ćwiczeniowe i warsztatowe. Znaczna ich część wymaga użycia technik i narzędzi informatycznych. Praca dyplomowa ma charakter aplikacyjny i służy rozwiązywaniu konkretnych problemów gospodarczych. Dużą troską Wydziału jest nauka języków obcych. Ma to szczególne znaczenie wobec przygranicznej lokalizacji i silnych związków kulturowych z Czechami, Słowacją i Niemcami. Funkcję doradczą dla kierunku sprawuje Rada Programowa, w skład której wchodzą min. przedstawiciele lokalnego biznesu.