Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania „Ogłoszenie nr 21/2018/AS/KZZL/WZ”

Data publikacji: 08.06.2018 r.
Termin składania dokumentów: 22.06.2018 r. - 06.07.2018 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 17.08.2018 r. [Więcej]


Konkurs na stanowisko adiunkta (2 etaty) w Katedrze Inżynierii Wiedzy na Wydziale Informatyki i Komunikacji „Ogłoszenie nr 30/2018/AD/KIW/WIK”

Data publikacji: 08.06.2018 r.
Termin składania dokumentów: 22.06.2018 r. - 06.07.2018 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 17.08.2018 r. [Więcej]


Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Projektowania i Analizy Komunikacji na Wydziale Informatyki i Komunikacji „Ogłoszenie nr 29/2018/AD/KPiAK/WIK”

Data publikacji: 08.06.2018 r.
Termin składania dokumentów: 22.06.2018 r. - 06.07.2018 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 17.08.2018 r. [Więcej]


Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów Publicznych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń „Ogłoszenie nr 20/2018/AS/KFP/WFIU”

Data publikacji: 08.06.2018 r.
Termin składania dokumentów: 22.06.2018 r. - 06.07.2018 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 17.08.2018 r. [Więcej]


Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych na Wydziale Ekonomii „Ogłoszenie nr 31/2018/AD/KZPiNS/WE”

Data publikacji: 08.06.2018 r.
Termin składania dokumentów: 22.06.2018 r. - 06.07.2018 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 17.08.2018 r.  [Więcej]


W przypadku podania danych w szerszym zakresie niż wynikający z art. 22 § 1 KP (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych, poza tymi, które wymagane są w zamieszczonym wyżej Kwestionariuszu osobowym) prosimy o dodanie do składanych dokumentów także zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Zarządzania Kadrami

Łucja Waligóra
tel. +48 32257-7061
e-mail: lucja.waligora@ue.katowice.pl