Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej nie prowadzimy rekrutacji na żadne stanowisko. Sytuacja ta może jednak w przyszłości ulec zmianie. Zachęcamy więc do odwiedzania naszej strony internetowej.


W przypadku podania danych w szerszym zakresie niż wynikający z art. 22 § 1 KP (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych, poza tymi, które wymagane są w zamieszczonym wyżej Kwestionariuszu osobowym) prosimy o dodanie do składanych dokumentów także zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z odpowiednim dziekanatem (ogłoszeniodawcą):

Dziekanat Wydziału EkonomiiIzabela Musiał
e-mail: izabela.musial@ue.katowice.pl

 

 

Dziekanat Wydziału Finansów i UbezpieczeńAlina Kowolik
e-mail: alina.kowolik@ue.katowice.pl 

 

 

Dziekanat Wydziału Informatyki i KomunikacjiMariola Górka
e-mail: mariola.gorka@ue.katowice.pl 

 

 

Dziekanat Wydziału ZarządzaniaAneta Szmyt
e-mail: aneta.szmyt@ue.katowice.pl