Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania „Ogłoszenie nr 02/2017/AD/KZP/WZ”

Data publikacji: 10.11.2017 r.
Termin składania dokumentów: 27.11.2017 r. - 11.12.2017 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 25.01.2018 r.  [Więcej]


Konkurs na stanowisko asystenta (2 etaty) w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania „Ogłoszenie nr 01/2017/AS/KZP/WZ”

Data publikacji: 10.11.2017 r.
Termin składania dokumentów: 27.11.2017 r. - 11.12.2017 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 25.01.2018 r.  [Więcej]


Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii Wiedzy na Wydziale Informatyki i Komunikacji „Ogłoszenie nr 02/2017/SW/KIW/WIK”

Data publikacji: 10.11.2017 r.
Termin składania dokumentów: 27.11.2017 r. - 11.12.2017 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 25.01.2018 r.  [Więcej]


Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Inżynierii Wiedzy na Wydziale Informatyki i Komunikacji „Ogłoszenie nr 01/2017/AD/KIW/WIK”

Data publikacji: 10.11.2017 r.
Termin składania dokumentów: 27.11.2017 r. - 11.12.2017 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 25.01.2018 r.  [Więcej]


W przypadku podania danych w szerszym zakresie niż wynikający z art. 22 § 1 KP (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych, poza tymi, które wymagane są w zamieszczonym wyżej Kwestionariuszu osobowym) prosimy o dodanie do składanych dokumentów także zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Zarządzania Kadrami

Łucja Waligóra
tel. +48 32257-7061
e-mail: lucja.waligora@ue.katowice.pl