Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Projektowania i Analizy Komunikacji w Kolegium Informatyki i Komunikacji „Ogłoszenie nr 31/2021/AS/KPiAK/KIK”

Data publikacji: 07.06.2021 r.
Termin składania dokumentów: 21.06.2021 r. - 05.07.2021 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 23.07.2021 r. [Więcej]


Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Kolegium Zarządzania „Ogłoszenie nr 30/2021/AD/KZM/KZ”

Data publikacji: 18.05.2021 r.
Termin składania dokumentów: 01.06.2021 r. - 15.06.2021 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 09.07.2021 r. [Więcej]


Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych w Kolegium Finansów „Ogłoszenie nr 29/2021/AD/KFPiUG/KF”

Data publikacji: 18.05.2021 r.
Termin składania dokumentów: 01.06.2021 r. - 15.06.2021 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 09.07.2021 r. [Więcej]


Konkurs na stanowisko lektora języka polskiego jako języka obcego w Centrum Języków Obcych „Ogłoszenie nr 28/2021/LEK/POL/CJO”

Data publikacji: 18.05.2021 r.
Termin składania dokumentów: 01.06.2021 r. - 15.06.2021 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 09.07.2021 r. [Więcej]


Konkurs na stanowisko lektora języka rosyjskiego w Centrum Języków Obcych „Ogłoszenie nr 27/2021/LEK/ROS/CJO”

Data publikacji: 18.05.2021 r.
Termin składania dokumentów: 01.06.2021 r. - 15.06.2021 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 09.07.2021 r. [Więcej]


W przypadku podania danych w szerszym zakresie niż wynikający z art. 22 § 1 KP (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych, poza tymi, które wymagane są w zamieszczonym wyżej Kwestionariuszu osobowym) prosimy o dodanie do składanych dokumentów także zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Zarządzania Kadramiw sprawach dotyczących konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich:

Edyta Listek
tel. +48 32257-7061
e-mail: edyta.listek@ue.katowice.pl

w sprawach dotyczących konkursów na stanowiska pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Anna Widłak
tel. +48 32257-7061
e-mail: anna.widlak@ue.katowice.pl