Tutaj znajdziesz kilka przydatnych informacji, które pozwolą Ci korzystać z przywilejów Studenta.

 

KONTO MAILOWE

Każdy Student otrzymuje indywidualne konto w usłudze Google Apps - informacja o jego utworzeniu została wysłana na konto mailowe podane w procesie rekrutacji, temat wiadomości: "Nowe konto pocztowe zostało utworzone!". W celu aktywacji konta należy zalogować się na poczta.uekat.pl używając danych podanych w tej wiadomości.   

W razie problemów, pomoc można uzyskać kontaktując się poprzez adres adm.konta@uekat.pl oraz w godzinach pracy Centrum Informatycznego pod numerami telefonów 32 257 7685, 31 257 7691 i osobiście w pokoju 4/15 budynku CNTI .

 

MOODLE

Aby zalogować się do platformy Moodle korzystając z konta w usłudze Google Apps, należy w formularzu logowania w polu 'Nazwa użytkownika' wpisać pełny adres mailowy w domenie @edu.uekat.pl (np. jan.nowak@edu.uekat.pl), w polu hasło należy wprowadzić hasło do konta w usłudze Google Apps.

UWAGA!

W przypadku problemów z logowaniem, należy zmienić konfigurację swojego konta w usłudze Google Apps włączając opcję 'dostęp dla mniej bezpiecznych aplikacji'.

Pierwsze logowanie do platformy z wykorzystaniem konta w usłudze Google Apps będzie wymagało wypełnienia i zatwierdzenia formularza tworzącego profil użytkownika na platformie Moodle. W profilu użytkownika należy podać prawdziwe imię i nazwisko.

Konta zawierające nieprawdziwe dane będę usuwane.


Studenci, którzy w poprzednich semestrach logowali się do platformy Moodle za pomocą numeru NIU z poprzedniego systemu Wirtualnego Dziekanatu, powinni logować się przez konto usługi Google Apps. 

 

SIEĆ WI-FI

Aby uzyskać dostęp do sieci bezprzewodowej należy wybrać formularz, aktywować usługę i następnie postępować zgodnie z instrukcją.

 

BAZY BIBLIOTECZNE

Aby uzyskać dostęp do baz bibliotecznych należy wybrać formularz, aktywować usługę i następnie postępować zgodnie z instrukcją.

 

OPROGRAMOWANIE

Aby uzyskać dostęp do oprogramowania należy postępować zgodnie z instrukcja.