Klub Pracowniczy Amicus

Zadania

  1. prowadzenie działalności klubowej o charakterze kulturalnym, oświatowym i reklamowo – promocyjnym
  2. udostępnianie pomieszczeń na spotkania z pracownikami lub osobami z zewnątrz
  3. prezentowanie dorobku artystyczno-hobbystycznego pracowników Uniwersytetu
  4. zapewnienie odpowiedniego wyposażenia pomieszczeń klubowych i przygotowania pomieszczeń na organizowane w Klubie spotkania