Kadra AWP

Pracownikami AWP są osoby związane z Uczelnią.

Grzegorz Polok

Opiekun AWP, ksiądz doktor habilitowany, metodyk i etyk, adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych UE, tel. 604-894-777, e-mail: grzegorz.polok@ue.katowice.pl

Maria Rabsztyn

Magister psychologii UŚ, prowadzi cykliczne spotkania ze studentami UE w ramach spotkań z psychologiem,
tel. 256 -51-84

Monika Sulik

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe i badawcze związane są z rozwojem oraz wychowaniem człowieka dorosłego w ujęciu interdyscyplinarnym. Prowadzi zajęcia dydaktyczne głównie z zakresu andragogiki, pedagogiki ogólnej, edukacji człowieka dorosłego, pedagogiki rodzinnej oraz biografii w edukacji. e-mail : monkurek@poczta.onet.pl

Nauczyciele akademiccy UE: wybrani przez uczestników AWP w celu prezentacji WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Zajęcia fakultatywne

Jerzy Głybin

Doktor, aktor, prowadzi zajęcia ze studentami na studiach podyplomowych

Prowadzący są do dyspozycji uczestników AWP po wcześniejszym uzgodnieniu terminu konsultacji.