Publikacje

"Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie" AE. Katowice 2009 autorstwa A. Całek, M. Jaśnioka, K. Kasperek, M. Piłata i ks. G. Poloka

kliknij w okładkę, aby dowiedzieć się więcej

Praca ta jest  zwartym kompendium wiedzy o zarządzaniu zespołem, motywacją do pracy zespołowej i działaniu zespołowym. Podejmowane są w niej zagadnienia bardzo ważne z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego. Daje podbudowę teoretyczną dotyczącą pracy zespołowej, a jednocześnie ilustruje przykładami w jaki sposób działać socjotechnicznie.

"Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej" AE. Katowice 2008 Nakładem Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach autorstwa M. Kapiasa, K. Kasperek i ks. G. Poloka

kliknij w okładkę, aby dowiedzieć się więcej

Nakładem Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ukazała się publikacja autorstwa M. Kapiasa, K. Kasperek i ks. G. Poloka pod tytułem "Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej".

Stykają się w niej, w jednym punkcie, niejako trzy kategorie poznawcze: wychowanie, etyka oraz społeczność akademicka. Każda z nich jest odrębną rzeczywistością mającą jednak swój punkt odniesienia do pozostałych. Przewodnią ideą jest wątek postawy moralnego działania człowieka, który uwyraźnia się w środowisku szkoły wyższej w całym procesie edukacyjno-wychowawczym.

"Osoba-Cnota-Wartość. Wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego" AE. Katowice 2007

kliknij w okładkę, aby dowiedzieć się więcej

W ramach AWP powstała publikacja poruszająca wybrane problemy z etyki nauczyciela akdemickiego. Znajdziemy w niej m.in. kodeksy etyczne uczelni wyższych oraz rozważania na temat pożądanych wartości w życiu akademckim. Publikację polecamy!

"Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych" AE. Katowice 2005, ks. Grzegorz Polok (red.)

kliknij w okładkę, aby dowiedzieć się więcej

Publikacja powstała w ramach organizowanej w ubiegłym roku konferencji dydaktycznej.