Publikacja "Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej" AE. Katowice 2008 Nakładem Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach autorstwa M. Kapiasa, K. Kasperek i ks. G. Poloka

Praca ta nie ma charakteru poradnikowego. Jest to raczej naukowa analiza pewnych problemów moralnych, pojawiających się w działalności pedagogicznej, a przy tym próba wskazania konkretnych ich rozwiązań. Można mieć nadzieję, że posłuży ona całemu środowisku akademickiemu w przybliżeniu i pogłębieniu namysłu nad właściwym stosowaniem etycznych rozwiązań w fundamentalnym procesie poznawania i kształtowania godności osoby ludzkiej w szkole wyższej.

Publikacja została podzielona na dwie obszerne części. W pierwszej części zaprezentowano ogólne wprowadzenie w cały szereg zagadnień z metodologicznego zakresu podstaw wychowania. Zabieg ten był istotny, albowiem klasyfikował i wyjaśniał wiele zjawisk związanych z tym procesem. Naczelną jednak ideą była myśl personalistyczna, podkreślająca istotę człowieka pojmowanego jako osoba, która ma swą wrodzoną i niezbywalną godność. Z tego powodu w części drugiej, poświęconej etyce w wychowaniu, znalazły się teksty dotyczące personalistycznej koncepcji wychowania, aretologii jako sposobie moralnego wychowania oraz wychowania ku wartościom charakterystycznym dla środowiska akademickiego. Praca zawiera również obszerną bibliografię w omawianym temacie.

Zainteresowanych publikacją prosimy o kontakt z:

  • Księgarnią Akademicką, ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice, tel. 032 25 77 603;
  • Katedrą Zarządzania Publicznego i Nauk Społeczych, ul. 1 Maja 47, 40-287 Katowice, tel. 032 257 75 00, mail: katedra.zpins@ae.katowice.pl.