Publikacja "Osoba-Cnota-Wartość. Wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego" AE. Katowice 2007

RECENZJA WYDAWNICZA
monografii specjalistycznej

MICHAŁA KAPIASA I KS. GRZEGORZA POLOKA
PT. "OSOBA – CNOTA – WARTOŚĆ
Wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego”
,
Katowice 2006, s. 188

Monografie z zakresu etyk zawodowych dziś są pilnie poszukiwane. Mniej więcej od dwustu lat następuje silna subiektywizacja życia w kulturze zachodniej. Po kryzysie ekonomicznym w Stanach Zjednoczonych zaczęto wprowadzać etyki biznesu do wszystkich uczelni ekonomicznych w tym kraju. Pod koniec ubiegłego wieku coś podobnego stało się także w uczelniach w Polsce.

Przedstawiona do recenzji monografia, wspólnego autorstwa Michała Kapiasa i ks. Grzegorza Poloka, pod względem treści, obejmuje „principia” z etyki nauczyciela akademickiego. Jej główną wartością jest to, iż Autorzy podjęli się zadania zbudowania „podstaw etyki” na bazie personalizmu. Nie ulega wątpliwości, że dziś w świecie znajdujemy wiele paradygmatów etyki zawodu nauczyciela akademickiego, ale - trzeba to uczciwie w prawdzie powiedzieć, że tylko personalizm daje możliwość integralnego spojrzenia zarówno na człowieka – nauczyciela akademickiego – jak i na prowadzone przez niego badania. Aktualność zatem przygotowywanej do druku publikacji – nie budzi wątpliwości.

DOC | 40 KB