Publikacja nt.: "Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych" AE. Katowice 2005, ks. Grzegorz Polok (red.)

Publikacja powstała w ramach organizowanej w ubiegłym roku konferencji dydaktycznej i jest już dostępna w księgarni akademickiej. Serdecznie zapraszamy do korzystania z materiałów dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia studentów na różnych kierunkach, których autorami są m.in. asytenci naszej Uczelni.

Pracę podzielono na trzy części. W pierwszej zaprezentowano m.in. sposoby doskonalenia procesu dydaktycznego na przykładzie dwóch uczelni: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W drugiej ukazano praktyczny wymiar nauczania prezentując różne aktywne metody nauczania przedmiotów ekonomicznych. Trzecia część jest refleksją nad etycznymi aspektami nauczania. Na końcu publikacji zaprezentowano gry dydaktyczne będące aktywnymi metodami nauczania bazującymi na elementach zabawy i przyswajania umiejętności podczas działania.