Publikacja "Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie" AE. Katowice 2009 autorstwa A. Całek, M. Jaśnioka, K. Kasperek, M. Piłata i ks. G. Poloka

"Praca jest dobrym kompendium wiedzy o pracy w zespołach ludzkich, w szczególności w zespołach pracowniczych. Przydatna jest dla liderów tych grup, ale także dla szeregowych członków. (...) Szczególną zaletą książki jest to, że w sposób przystepny i komunikatywny przekazuje podstawowe zagadnienia z zarządzania zespołem, podając wiele odnośników dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę. Na szczególne podkreślenie zasługuje też szata graficzna (wykresy, tabele, podkreślenia). Powoduje to, że ksiązkę czyta się przyjemnie."

dr hab. Urszula Swadźba
Instytut Socjologii
Uniwersytet Śląski

PDF | 1.5 MB