Szczegółowy harmonogram Warsztatów

Program warsztatów obejmuje zajęcia obowiązkowe i zajęcia fakultatywne. Wyboru zajęć fakultatywnych dokonuje słuchacz zgodnie z indywidualnymi potrzebami kształcenia.