Dydaktyka nauczania przedmiotów ekonomicznych

Zakres tematyczny:

 • Dydaktyczne podstawy uczenia się dorosłych
 • Motywacja w procesie nauczania i uczenia się
 • Metody i narzędzia pracy w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych
 • Efektywność pracy własnej
 • Techniki testowania
 • Zastosowanie technik twórczego myślenia w procesie edukacji

Zagadnienia:

 • Planowanie zajęć z uwzględnieniem specyfiki uczenia się dorosłych
 • Współczesne teorie uczenia się
 • Różne style uczenia się. Refleksja nad własnym stylem uczenia się
 • Konstruktywne reagowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • Analizowanie procesów grupowych i kierowanie nimi
 • Diagnozowanie potrzeb indywidualnych i grupowych
 • Umiejętności oraz zadania prowadzącego związane z pracą metodami aktywnymi
 • Dobór metod i technik aktywnych (metoda projektu, analiza SWOT, METAPLAN, dyskusja i jej odmiany)
 • Projektowanie i wybór materiałów dydaktycznych
 • Organizacja środowiska fizycznego i dydaktycznego zajęć
 • Gospodarowanie czasem

Liczba godzin: 45