Emisja głosu i praca z tekstem

Zakres tematyczny:

 • Zapobieganie schorzeniom narządu głosu
 • Higiena głosu - zalecenia praktyczne
 • Ćwiczenia praktyczne: relaksacyjne i oddechowe
 • Wskazówki dotyczące interpretacji tekstu: logika akcentu i frazy
 • Przekaz emocjonalny - adekwatność środkó wyrazu

Zagadnienia:

 • Przedstawienie ćwiczeń wspomagających w pracy z wymową
 • Niektóre zagadnienia poprawnej polszczyzny - akcenty, budowa zdań, zmiana i rozwinięcie teamtu, używanie zwrotów obcojęzycznych, dygresje
 • Czystość i klarowność formułowanych tematów - "chwasty językowe", przygłosy etc.
 • Techniki oddechowe
 • Ćwiczenia rozwijające siłę głosu, poprawiające nośność mówienia
 • Umiejętność nawiązywania kontaktu z audytorium.
 • Stosowanie zmiennych rytmów mówienia, unikanie monotonii
 • Celowość i wyrazistość gestu. Uświadomienie konieczności pogłębiania wiedzy na wszelkie tematy, rozwijania erudycji

Liczba godzin: 12