Literatura

Większość z podanych pozycji literatury jest dostępnych w zbiorach biblioteki uczelnianej.

 1. Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa, 1994.
 2. Cohen L., Manion L., Morrison K., Wprowadzenie do nauczania, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, 1999.
 3. Gagne R.M., Briggs L.J., Wager W.W., Zasady projektowania dydaktycznego, WSiP, Warszawa, 1992.
 4. Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa, 1988.
 5. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo "Żak", Warszawa, 1996.
 6. Bereźnicki F., Dydaktyka ogólna w zarysie, Miscellanea, Koszalin, 1994.
 7. Bernacka D., Od słowa do działania, Wydawnictwo Akademicki "Żak", Warszawa, 2001.
 8. Cooper P.J., Sprawne porozumiewanie się, Wydawnictwo CODN, Warszawa, 1999.
 9. Davis R.H., Alexander L.T., Yelon S.L., Konstruowanie systemu kształcenia, PWN, Warszawa, 1983.
 10. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań, 2000.
 11. Fisher R., Uczymy się jak uczyć, WSiP, Warszawa, 1999.
 12. Galloway Ch., Psychologia uczenia się i nauczania, PWN, Warszawa, 1988.
 13. Gołębniak B., Uczenie metodą projektów, WSiP, Warszawa, 2002.
 14. Gołębniak B. D., Teusz G., Edukacja poprzez język. Ocałościowym uczeniu się., Wydawnictwo CODN, Warszawa, 1999.
 15. Joyce B., Calhoun E., Hopkins D., Przykłady modeli uczenia się i nauczania, WSiP, Warszawa, 1998. 
 16. Maas V.F., Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenia do teorii integracji sensorycznej, WSiP, Warszawa, 1998. 
 17. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo "Żak", Warszawa, 1996. 
 18. Ornstein A.C., Hunnkins F.P., Program szkolny, założenie, zasady, problematyka., WSiP, Warszawa, 1999. 
 19. Paris S.G., Ayres L.G., Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, Warszawa.
 20. Pearson A.T., Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli., Warszawa.
 21. Reid J.A., Forrestal P., Cook J., Uczenie się w małych grupach w klasie, Warszawa, 1996.
 22. Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa, 1996.
 23. Strykowski W., Audiowizualne materiały dydaktyczne. Podstawa kształcenia multimedialnego, PWN, Warszawa, 1984.
 24. Strykowski W., Media a edukacja, tom I, II, III, Wyd. eMPi2, Poznań, 1997, 1998, 2000.
 25. Węglińska M., Jak przygotować się do lekcji, Warszawa, 1998.
 26. Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa, 2000.
 27. Zaczyński W., Uczenie się przez przeżywanie. Rzecz o teorii wielostronnego kształcenia, Warszawa, 1990.
 28. Strelau J., Osobowość a ekstremalny stres, GWP, Gdańsk, 2004.
 29. McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Gdańsk, 2001.
 30. Stephan W.G., Stephan C.W., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, GWP, Gdańsk, 1999.
 31. Fontana D., Psychologia dla nauczycieli, Poznań, 1998.
 32. Fenstermacher G.D., Soltis J.F., Style nauczania, Warszawa, 2000.
 33. Joyce B. (red.), Przykłady modeli uczenia się i nauczania, Warszawa, 1998.

Literatura AWP z etyki

 1. Robert Spaemann: Podstawowe pojęcia moralne. RW KUL. Lublin 2000.
 2. Piotr Jaroszyński: Etyka. Dramat życia moralnego. Warszawa 1999.
 3. Andrzej Szostek: Wokół godności prawdy i miłości. RW KUL. Lublin 1995.
 4. Karol Wojtyła: Osoba i czyn. TN KUL. Lublin 1994.
 5. Karol Wojtyła: Miłość i odpowiedzialność. TN KUL. Lublin 1986.
 6. Ditrich von Hildebrand i in.: Wobec Wartości. Poznań 1982.
 7. W. Cichoń: Aksjologiczne podstawy teorii wychowania. Kraków 1980.
 8. A. Szołtysek, Filozofia pedagogiki, Katowice 2003
 9. J. Filek , O etosie nauczyciela akademickiego, Kraków 1998
 10. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002
 11. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, Warszawa 2001