Osobowość nauczyciela akademickiego

Zakres tematyczny:

  • Rozpoznawanie objawów i przyczyn stresu oraz sposobów radzenia sobie z nimi
  • Poznanie własnego potencjału i obszarów trudności

Zagadnienia:

  • Stres - rodzaje, źródła, sposoby niwelowania stresu, wiedza na temat mechanizmów obronnych, wypalenie zawodowe
  • Rodzaje osobowości, typy temperamentu, typy inteligencji, obraz własnej osoby, potrzeby psychiczne

Liczba godzin: 25