Sprawne komunikowanie się w procesie edukacyjnym

Zakres tematyczny:

 • Różnice w osobistych predyspozycjach w zakresie komunikacji
 • Wady i zalety komunikacji jedno- i dwustronnej
 • Czynniki wpływające na jakość porozumiewania się
 • Znaczenie słuchania i porządkowanie informacji
 • Utrzymanie spójności między komunikacją niewerbalną a werbalną
 • Niejawne sposoby określania wzajemnych relacji

Zagadnienia:

 • Sztuka słuchania
 • Poziomy otwarcia
 • Ekspresja
 • Mowa ciała
 • Ukryte programy
 • Analiza transakcyjna
 • Precyzowanie wypowiedzi
 • Asertywność
 • Przemawianie na forum publicznym

Liczba godzin: 30