Warsztat pracy nauczyciela akademickiego

Zakres tematyczny:

  • Planowanie własnego rozwoju zawodowego
  • Tworzenie programów autorskich
  • Ustalanie struktury zajęć oraz dobór treści merytorycznych
  • Prawa autorskie

Zagadnienia:

  • zgodnie z potrzebami słuchaczy

Liczba godzin: 5