Metody prowadzenia zajęć

Sposób prowadzenia zajęć opiera się o intensywny kontakt ze słuchaczem. Wszelkie zajęcia odbywają się w małych grupach maksymalnie 20 osobowych.

Zajęcia mają charakter warsztatowo-treningowy, są prowadzone metodami aktywizującymi (projekty, prezentacje uczestników, gry szkoleniowe, dyskusje problemowe, testy i autotesty).

Uczestnicy zdobywają doświadczenie przez eksperymentowanie podczas pracy zespołowej, uczestnictwo w dyskusjach, obserwacje innych uczestników (uczenie się poprzez działanie, dzięki któremu uczestnicy zastosują zdobyta wiedzę w konkretnych sytuacjach) oraz analizę pracy- poznawanie swoich mocnych i słabych stron w komunikacji, wprowadzanie korekt i poszerzanie repertuaru zachowań.