Organizacja warsztatów

Program obejmuje 120 godzin obligatoryjnych i jest realizowany w ciągu 2 semestrów, po 6 godziny w tygodniu.

Jeżeli ujawni się taka potrzeba wśród uczestników AWP proponuje się zajęcia z emisji głosu.

Celem zajęć jest uświadomienie słuchaczom niektórych wad, występujących u nich w komunikacji z innymi ludźmi, zachęcenie do sięgania po właściwą fachową lekturę, stosowania ćwiczeń prezentowanych przez wykładowcę dla rozwoju prawidłowej artykulacji, emisji głosu, stosowania gestów, nawet poruszania się. Przedstawienie rozmaitych technik przekonywania audytorium do swoich racji, poglądów i przekonań; uświadomienie wagi i potrzeby doskonalenia wymowy, głosu i tworzenia własnego image'u.