Uczestnicy warsztatów

Programem rocznych AWP w pierwszej kolejności objęci są pracownicy dydaktyczno-naukowi zatrudnieni na stanowisku asystenta. 

Do uczestnictwa w AWP zapraszamy również wszystkich pracowników dydaktycznych pragnących wzbogacić swój dotychczasowy warsztat pracy.