Warunki ukończenia warsztatów

Warunkiem ukończenia warsztatów jest obecność na zajęciach i oddanie pracy pisemnej. Praca pisemna polega na opracowaniu cyklu tematycznego swoich zajęć z wykorzystaniem poznanych na AWP metod dydaktycznych. Opuszczenie więcej niż 25 % zajęć uniemożliwia zaliczenie warsztatów.

W przypadku nie zaliczenia AWP istnieje możliwość powtórnego w nim uczestnictwa w kolejnym roku akademickim