Konferencja: Śląska Nauka bez granic

Zaproszenie Regionalnego Punktu Kontaktowego Politechniki Śląskiej


Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska zaprasza na konferencję „Śląska nauka bez granic”, która odbędzie się w dniach 21-22 października 2019r. w auli D Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach.

Wydarzenie ma na celu przedstawienie uczestnikom:

- całej gamy możliwości finansowania badań w programach krajowych oraz

międzynarodowych,

- nowych zasad oceny parametrycznej jednostek,

- najlepszej ścieżki do zbudowania własnej kariery naukowej,

- założeń instytucji finansujących na kolejną perspektywę budżetową 2021-2027.

Wśród prelegentów swój udział potwierdzili eksperci z Komisji Europejskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz realizatorzy projektów.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wszystkie informacje dotyczące spotkania można znaleźć podadresem: http://rpk.polsl.pl/pl/20-lat-rpk/o-wydarzeniu/143?fbclid=IwAR1Nw3ZKhMFiJoL0MN5EJxtqS6MVS5iDExAR0FM8oOMJ2IGEDxMl7akjJKc