Przewodnik dla młodych naukowców


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało przewodnik po najpopularniejszych o stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców.
Dostarcza on informacji o dostępnych formach wsparcia dla naukowców przed doktoratem, zaraz po doktoracie oraz dla zespołów badawczych. W publikacji znajdują się także przydatne rady, jak młody naukowiec może ubiegać się o „kredyt studencki”, z którego oprócz studentów mogą korzystać także doktoranci. W przewodniku dla młodych naukowców zawarte zostały wskazówki dotyczące m.in. sposobu aplikowania i wykorzystania funduszy.
Szczegóły oraz sam przewodnik dostępne są na stronie MNiSW http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/przewodniki-po-stypendiach-i-grantach/