V edycja konkursu PGNiG "Młodzi Innowacyjni"


Departament Badań i Rozwoju Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. zaprasza do wzięcia udziału w V edycji konkursu *Młodzi Innowacyjni dla PGNiG – MIP 2019, na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG.

To już piąta edycja konkursu, który organizowany jest nieprzerwanie od 2015 roku. Skierowany jest do studentów oraz doktorantów i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów i pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Jako lider rynku gazowego w Polsce oraz firma intensywnie wspierająca działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne zależy nam, na jak najszerszym pozyskaniu ciekawych tematów, które mogą zainicjować realizację użytecznych dla naszej firmy projektów B+R. *Zwycięzca konkursu ma szansę na zrealizowanie swojego autorskiego pomysłu w PGNiG, otrzymując na ten cel nawet 400 tys. zł*, zaś troje wyłonionych przez Kapitułę laureatów otrzyma nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio: *trzydziestu, dwudziestu i dziesięciu tysięcy złotych*. Dodatkową zachętą do wzięcia udziału w konkursie jest możliwość uczestnictwa w międzynarodowej konferencji.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: konkursMIP@pgnig.pl , na załączonym formularzu, w terminie do dnia 15.11.2019 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora).

Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem znaleźć można na stronie www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig