Zaproszenie na spotkanie pt.: Jak skutecznie przygotować wniosek o projekt naukowo-badawczy


Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej oraz Biuro Badań i Projektów Naukowych zapraszają na spotkanie pt.:
"JAK SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK O PROJEKT NAUKOWO-BADAWCZY (CZĘŚĆ MERYTORYCZNA)"

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1. Uzasadnienie badań podstawowych.
2. Prezentacja dorobku naukowego.
3. Formułowanie: problemu/celu badawczego oraz podstawowych założeń projektu.
4. Metodyka i plan badań.
5. Konstrukcja budżetu projektu i jego powiązanie z zadaniami badawczymi.
6. Realizacja projektu.

Prowadzący: DR HAB. KATARZYNA CZERNEK – MARSZAŁEK, prof. UE, Katedra Teorii Zarządzania

Termin: 22 PAŹDZIERNIKA 2019 R., godzina: 10:00, Miejsce: SALA 312 B

Spotkanie skierowane jest głównie do młodych naukowców ale serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników.