Aktualności

Ogłoszenie konkursu ALPHORN–COVID-19

Ogłoszenie konkursu ALPHORN

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny ALPHORN–COVID-19 na polsko-szwajcarskie projekty badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej poświęcone badaniom nad COVID-19. Konkurs ALPHORN-COVID-19 jest przeprowadzany... [Więcej]


NCBiR ogłasza konkurs - GOSPOSTRATEG III

NCBiR ogłasza konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło III konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" - GOSPOSTRATEG. Celem głównym... [Więcej]


Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie na dobry (re)start kariery naukowej

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na szkolenie „Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie na dobry (re)start kariery naukowej”, które odbędzie się 30.04.2020 r. w godz. 10:00-12:00. Webinarium to skierowane jest do: Naukowców, którzy posiadają... [Więcej]


Otwarty nabór wniosków do Programu im. Mieczysława Bekkera

Otwarty nabór wniosków

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza naukowców do składania wniosków o stypendia na wyjazdy naukowe do najlepszych ośrodków zagranicznych na świecie. Wyjazdy rozpoczną się w 2021 r. [Więcej]


Nauka polega na otwartości - otwarty dostęp do publikacji i danych

Wydaje się oczywiste, że wyniki wszystkich badań, które prowadzone są z funduszy publicznych muszą być dostępne, o ile nie ma istotnych powodów, aby było inaczej. Mówimy tu o tym, że publikacje nie mogą być ukryte za finansowymi barierami i... [Więcej]


EU-Citizen.Science – podziel się wiedzą, narzędziami i zasobami na rzecz nauki obywatelskiej

Obrazek przedstawia logo Citizen.

Nowo otwarta platforma cyfrowa EU-Citizen.Science, prezentuje projekty SwafS (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa) dotyczące nauki obywatelskiej. [Więcej]


Konkurs na granty indywidualne MSCA w Horyzoncie 2020

Obrazek przedstawia logo Horizon 2020

8 kwietnia 2020 r. otwarty został ostatni konkurs na granty indywidualne (Individual Fellowship - IF) zaplanowany w ramach akcji Marie Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020. [Więcej]