Aktualności

Konferencja: Śląska Nauka bez granic

Zaproszenie Regionalnego Punktu Kontaktowego Politechniki Śląskiej  [Więcej]


Nabór ekspertek i ekspertów FNP – runda osiemnasta

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera osiemnastą rundę naboru ekspertek/ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 "Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R", w którym FNP pełni funkcję Instytucji... [Więcej]


Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Powracają znane konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych: OPUS, SONATA i PRELUDIUM. Ogłoszono również nowy konkurs PRELUDIUM BIS realizowany przez doktorantów, organizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej... [Więcej]


KONFERENCJA - Demografia, nauka, rynek pracy w świetle nowych technologii i ich wpływ na system ubezpieczeń społecznych

W dniu 25 września 2019 r. w Katowicach, w ramach Tygodnia Przedsiębiorcy, odbędzie się KONFERENCJA "Demografia, nauka, rynek pracy w świetle nowych technologii i ich wpływ na system ubezpieczeń społecznych" Zmieniająca się... [Więcej]


Młodzi naukowcy na START

Do 31 października br. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. START jest największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego... [Więcej]


Granty i stypendia dla doktorantów i pracowników nauki - oferta na wrzesień

Na stronie internetowej Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE: https://cdn2.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/granty_i_stypendia_wrzesien_2019.pdf  dostępna jest oferta grantów i stypendiów dla doktorantów... [Więcej]


Stypendia rządu szwajcarskiego na pobyty badawcze, studia doktoranckie oraz staże postdoc

Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2020/21 przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1984) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów... [Więcej]