Aktualności

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki ogłoszona

Ustawa wejdzie w życie 27 maja 2015 r. Została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2015 poz. 266. Więcej informacji [Więcej]


Nowa forma Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Rozpoczyna swoją działalność nowy Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Zmiany dotyczą misji i celów NPRH oraz sposobu jego funkcjonowania. Mają odpowiadać na wyzwania polskiej humanistyki i wzmocnić jej pozycję międzynarodową. Formuła ta jest... [Więcej]


Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

Informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191),... [Więcej]


NCN- otwarcie punktu informacyjnego dla wnioskodawców

Szanowni Państwo; Uprzejmie informujemy, iż 15 grudnia 2014 r. Narodowe Centrum Nauki uruchomiło punkt informacyjny dla wnioskodawców. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pracownicy udzielają informacji na temat bieżących... [Więcej]


Zmiana Ustawy o zasadach finansowania nauki

Szanowni Państwo, Informujemy, iż tekst jednolity ustawy o zasadach finansowania nauki, ogłoszony 20 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), znajduje się w zakładce "Przepisy prawne" Biuro Badań i Projektów Naukowych [Więcej]


Ogłoszenie Ustawy: Prawo o Szkolnictwie Wyższym

W dniu 5 września 2014 r. została ogłoszona Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1198) Tekst ustawy [Więcej]


Rozporządzenie MNiSzW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

W dniu 26 sierpnia 2014 r. podpisano OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania... [Więcej]