Aktualności

Wymiana bilateralna naukowców

Wymiana bilateralna naukowców

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w naborach na bilateralną wymianę naukowców miedzy Polską a Czechami, Francją oraz Niemcami.  [Więcej]


Planowanie zadań badawczych na 2020

Planowanie zadań badawczych na 2020

W związku z obowiązkiem opracowania planu rzeczowo-finansowego na działalność naukowo-badawczą Uczelni na 2020 rok, uprzejmie informujemy, iż dniem 16 września br. mija termin na złożenie w Biurze Badań i Projektów Naukowych dokumentacji dotyczącej... [Więcej]


Zakończenie naboru wniosków do programu DIALOG

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że z dniem 30 czerwca 2019 roku zakończony zostanie nabór wniosków do programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 roku.... [Więcej]


Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ogłosiła konkurs na granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants)

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ogłosiła konkurs na granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants). Granty te są adresowane do naukowców ze stopniem doktora lub wyższym i z liczącym się dorobkiem... [Więcej]


Granty na granty - promocja jakości III

29 maja 2019 r. minister Jarosław Gowin ustanowił przedsięwzięcie pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości III”. Nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia rusza 10 czerwca 2019 r. Przedsięwzięcie jest swego rodzaju kontynuacją strumienia... [Więcej]


Konkurs o nagrodę im. Anieli Potulickiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Fundacja Potulicka serdecznie zapraszają do udziału w konkursie o Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu. Do nagrody... [Więcej]


Warsztaty w ramach Dni NCN w Łodzi

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w kolejnych Dniach NCN. Siódma edycja tej dwudniowej imprezy odbędzie się 15-16 maja w Łodzi. W programie tradycyjnie znalazły się warsztaty z obsługi projektów badawczych, z przygotowania wniosków oraz... [Więcej]