Aktualności

Informacja w sprawie Rozporządzenia MNiSzW w sprawie podziału środków finansowych w latach 2019-2023

Szanowni Państwo, Informujemy, że został ogłoszony tekst Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału... [Więcej]


Pisma o przeniesienie środków na rok 2019- Potencjał Badawczy

Zwracamy się z prośbą do Kierowników zadań badawczych (potencjał badawczy 2018), o złożenie za pośrednictwem Działu Wsparcia Zespołów Naukowo-Dydaktycznych pisma do Dziekana Wydziału o zgodę na przeniesienie niewykorzystanych środków na rok... [Więcej]


Pisma o przeniesienie środków na rok 2019- Młodzi Naukowcy

Zwracamy się z prośbą do Kierowników projektów (Młodzi Naukowcy 2018), o złożenie za pośrednictwem Działu Wsparcia Zespołów Naukowo-Dydaktycznych pisma do Dziekana Wydziału o zgodę na przeniesienie niewykorzystanych środków na rok następny.... [Więcej]


Aktualizacja Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Informujemy, że zaktualizowany został Szczegółowy Opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Dokument będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019 r. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.  Krajowe Inteligentne Specjalizacje- wersja 5 [Więcej]


Ogłoszenie konkursów UWERTURA 3, SONATINA 3 oraz ETIUDA 7

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursach SONATINA i UWERTURA i ETIUDA. SONATINA 3 to konkurs przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym... [Więcej]


FameLab ‒ konkurs dla naukowców, którzy mają coś do powiedzenia

Rozpoczął się właśnie nabór do 8 edycji konkursu FameLab. FameLab to międzynarodowym format, który pod egidą British Council odbywa się na całym świecie. Polską edycję współorganizuje Centrum Nauki Kopernik, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa... [Więcej]


Zaproszenie na spotkanie dla młodych naukowców, doktorantów oraz osób nowo zatrudnionych w roku akademickim 2017/2018, 2018/2019 (asystentów i adiunktów)

Szanowni Państwo, Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej zaprasza młodych naukowców, doktorantów oraz osoby nowo zatrudnione w roku akademickim 2017/2018, 2018/2019 (asystenci i adiunkci) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, na spotkanie... [Więcej]