Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego.